Vi utvider kontorbygget vårt i Åfjord sentrum. Tilbygget ferdigstilles 15. November.