Åfjord Regnskap inviterer herved våre kunder og samarbeidspartnere til pensjons-seminar.

Foredragsholder: Senior forsikringsmegler May-Britt Brækstad fra Søderberg & Partners

Fosen Fjordhotell, tirsdag 28. februar 2023, kl. 11.30.

11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.30 Pensjon – noe å leve av i fremtiden?
(det legges inn pauser etter behov
 Forslag til endret folketrygd
 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
 Tips som kan øke pensjonen din
 Muligheter for å stille spørsmål etc.
Dette seminaret passer alle aldersgrupper, enten du nærmer deg pensjonsalder, er i midten av/i starten av arbeidslivet.